top of page

Najčastejšie otázky klientov

Aký je rozdiel medzi bežným a úradným prekladom?

Bežný preklad je preklad, ktorý slúži na neoficiálne účely. Úradný preklad slúži na oficiálne účely, je vyhotovený v papierovej forme, zviazaný trikolórou a opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom.
Poznať ho môžete aj pod názvami ako súdny preklad, súdne overený preklad, alebo preklad s pečiatkou.

Môžem zviazať originál, notársky overenú kópiu, alebo obyčajnú kópiu?

Klienti sa ma často pýtajú s čím sa bude preklad viazať. S originálom, s notársky overenou kópiou, alebo s obyčajnom kópiou?
To, s čím sa bude preklad viazať, resp. čo mi máte doniesť na zviazanie je otázka na inštitúciu, kde budete preklad odovzdávať. Najlepšie je vopred sa informovať na príslušnom mieste.

Aký je postup pri vybavení úradného prekladu?

Pri úradnom preklade je postup nasledovný. Doručíte mi dokument mejlom (ak sa preklad bude viazať s obyčajnou kópiou), alebo poštou (ak sa preklad bude viazať s originálom, alebo s notársky overenou kópiou). Následne si ho môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ho môžem zaslať poštou.

Čo je to normostrana?

Jedna normostrana obsahuje 1 800 znakov s medzerami. Za úradný preklad sa účtuje každá začatá normostrana. Viď cenník.

bottom of page