top of page

Rumunčina

úradné preklady s pečiatkou

ÚRADNÉ PREKLADY

rumunský jazyk

Maria Vaňová - úradné preklady do rumunčiny

Úradný prekladateľ rumunský jazyk

Potrebujete úradný preklad z/do rumunčiny?
Objednajte si rumunský preklad pre úradné účely, ktorý môže byť nazývaný aj ako úradný preklad, súdne overený preklad, alebo preklad s pečiatkou.

Contract Paper Signing

Úradný preklad musí splniť niekoľko náležitostí

aby mohol byť použitý v úradnom styku

  1. musí ho zhotoviť úradný prekladateľ (resp. súdny prekladateľ)

  2. úradný prekladateľ musí mať od Ministerstva spravodlivosti SR poverenie a oprávnenie na zhotovovanie takýchto prekladov

  3. pri každom preklade musí úradný prekladateľ prehlásiť, že originál je zhodný s prekladom za čo ručí svojím podpisom a oficiálnou pečiatkou

  4. úradný preklad sa neoddeliteľne viaže s dokumentom, z ktorého sa prekladal

Zabezpečím pre Vás

úradný preklad

Dostanete tak úradný preklad s pečiatkou, ktorý môžete využiť v úradnom styku.

Checking Text on a Document

Požiadajte o kalkuláciu prekladu

Budatínska 12, 851 06 Bratislava, Slovakia

+421 915 100 150

bottom of page